Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM

DOLCELUCE.PL

 

Sklep Internetowy DOLCELUCE.PL działający pod adresem www.dolceluce.pl, prowadzony jest przez Elmax Sp. z o.o. Sp. k. , pod adresem: 20 – 301 Lublin, ul. Fabryczna 2D, posiadającej numer NIP: 946 265 64 61 oraz numer REGON: 363228673 [dalej: sprzedający].

dane kontaktowe:

adres strony internetowej: www.dolceluce.pl

adres poczty elektronicznej (e – mail):  sklep@dolceluce.pl

tel.: 81 

 

  1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje:

a)         sklep internetowy dolceluce.pl(dalej jako: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”) – sklep działający pod adresem www.dolceluce.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet;

b)        użytkownik / klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca konto w Sklepie Internetowym i dokonująca zakupu produktów  oferowanych na stronie internetowej http://www.dolceluce.pl;

c)         konto klienta- baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

  1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą są przetwarzane przez Sprzedającego jako administratora danych w celu świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym Sklepu Internetowego w celu obsługi procesu sprzedaży i dostawy zamówionych produktów oraz w celu przesyłania ofert marketingowych, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z realizacją w/w usług.
  3. Za datę złożenia oświadczenia przez Użytkownika uważa się datę założenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Oświadczenie Użytkownika oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzania jego danych w przyszłości.
  4. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  5. Użytkownik ma prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych.
  6. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Sprzedającego jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Sprzedającego lub jeśli swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Sprzedającego czynności w ramach świadczenia usług objętych działalnością Sklepu Internetowego. 
  8. W związku ze świadczeniem usług opisanych powyżej udostępnia dane Użytkowników, konieczne ze względu na świadczone usługi.
  9. Rejestrując Konto w Sklepie Internetowym, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego plików "cookies", o ile Użytkownik dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa do korzystania z Sklepu Internetowego. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Sklepu Internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania z Sklepu Internetowego.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Sklep internetowy Shoper.pl